Løsninger for systemhus med Norgeshuset.

Kommer info senere! Vi legger opp til at dette huset kan bygges i "blokk-system".